Tovarna is recently produced independent movie, directed by Daniel Pietrucha. A contemporary story of an old aristocrat, who’s life is confronted with reality of present days. The story plot combines two periods in modern history through his every day private life.…What becomes more intimate, the human nudity or the stripped soul? If our behavior model can be placed into any historical setting, would it cause the same consequences?

Jaká je skutečná tvář intimity? Je obscénnější nahé lidské tělo nebo obnažená duše? Kdyby se model našeho chování realizoval v jiných historických souvislostech, měl by stejné následky? Je možné vykoupení našich hříchů?

Nezávislý film vyprávějící o stárnoucím aristokratovi, který je konfrontován neúprosnou realitou současnosti. Drama muže, který není ochoten přizpůsobit se tlaku konvencí a prostřednosti, a který raději uniká do izolovaného světa malého bytu kdesi na periferii neznámého města, kde ovšem počíná jeho cesta, z níž není návratu. Pikantní příběh rozehrávající choulostivá témata lidské nahoty a psychologické hry.  Ženy, které hlavního hrdinu navštěvují, jsou stejně bizarní jako on sám.

Příběh je inspirován Nietzscheovským hledáním vyššího člověka a více než kde jinde zde platí, že totiž člověk je provaz natažený mezi zvířetem a nadčlověkem – provaz nad propastí.

Promo video
Black room
White room

Promo video shooting Natáčení promo videa
Photo by Alžběta Jungrová