I šestý den stvořil Bůh ku obrazu svému člověka, ať naplní zemi, podmaní si ji a panuje nad všemi tvory. Avšak člověk nebyl schopen opanovat ani sám sebe… i stvořil sociální sítě, aby se necítil tak bezmocný.

+4

0
Komentář/Commentx