I šestý den stvořil Bůh ku obrazu svému člověka, ať naplní zemi, podmaní si ji a panuje nad všemi tvory. Avšak člověk nebyl schopen opanovat ani sám sebe… i stvořil sociální sítě, aby se necítil tak bezmocný.

+4

[wpdiscuz-feedback id=”j7g2sobjih” question=”Komentář/Comment” opened=”0″][/wpdiscuz-feedback]