DANIEL PIETRUCHA


“Potřeba být jedinečný nebo podobný vychází z mylného předpokladu, že jsou všichni lidé stejní. Tento předpoklad je příčinou mnoha nedorozumění a citových deprivací. / The need to be unique or similar comes from the false assumption that we are all the same. This assumption is the cause of many misunderstandings and emotional deprivations.”

COMING SOON! / JIŽ BRZY!