Kdo je komu osudovým jhem? Je příběh metaforou na životní úděl každého z nás nebo pouhým úsměvným intimním dramatem dvou náhodných lidí? Krátký film z cyklu Zvíkovské odysey.

Jho (2010)

Foto z natáčení

Váš komentář

Jho (2010)